Brendiranje

Brendiranje vozila I

Šta je uopšte brendiranje vozila?
Brendiranje vozila podrazumeva aplikaciju postojećeg (ili kreiranje novog) dizajna / grafike na putnička, teretna i transportna vozila (tu podrazumevamo sva motorna sredstva transporta) odnosno primenu postojećeg korporativnog identiteta na samo vozilo.
Da biste jedno vozilo uspešno brendirali, neophodno je da prođete nekoliko faza u dizajnu, i to može da se odvija na dva načina, zavisno od toga da li se radi o kreiranju određene reklamne grafike za vozilo ili samo o primeni korporativnog, poslovnog identiteta na vozilo.
Dva načina rada
Ako se radi o kreiranju određene reklamne grafike za vozilo koja treba da promoviše kompaniju i kreira određenu komunikaciju, preporučujem vam da prvo radite na grafičkom rešenju koje ćete odmah mockupovati na same fotografije vozila i tako napraviti više ideja koje ćete tako prezentovati klijentu. Kada usaglasite sam dizajn, onda ćete prema tome kreirati pripremu.
Ako se radi o primeni elemenata korporativnog identiteta na vozilo, gde je veoma bitno kako će logotip ili elementi identiteta biti pozicionirani ili isečeni na vozilu, obavezno to radite na tehničkim crtežima prvo, jer ćete moći da pažljivije pozicionirate sve elemente, pa tek onda mockupujte na samu fotograifju vozila radi prezentacije.
Tako dolazimo upravo do sledećeg dela koji se tiče pripreme i načina kako se radi brendiranje vozila u tehničkom smislu.
Načini aplikacije grafike
Postoje 2 vrste same aplikacije dizajna na vozilo. Jedna je digitalno štampom velikog formata specijalne folije kojom se oblepljuje vozilo i to se najčešće praktikuje kod reklamne grafike. Prvo se grafika odštampa, a zatim aplicira na vozilo. Druga je nanošenje boje direktno na samo vozilo putem šablona i praktikuje se kod nekih jednostavnijih formi i korporativnog brendinga, gde ne postoji toliko velika površina koju treba pokriti na taj način, i to se radi ručno. Koji god način da odaberete, način pripreme je isti.
Priprema se radi u grafičkim programima za rad sa vektorskom grafikom, Ilustrator ili Corel Draw. Da biste mogli da radite pripremu, neophodno je da imate tehnički crtež sa svim merama vozila, ili bar, merama površina koje ćete brendirati. To možete uraditi na više načina. Najednostavniji je svakako da kontaktirate klijenta i zatražite mu tehnički crtež vozila koje se dobija sa svakim kupljenim vozilom. Ako on nema tako nešto, onda pokušajte da pronađete na internetu tzv Blueprints tačnog vozila koje radite, pri čemu morate voditi računa o tačnom modelu vozila, jer se često samo različite varijante razlikuju po nekim dimenzijama, a vi želite da vaša grafika bude baš onako kako ste je pozicionirali na svojoj pripremi, odnosno na budućem brendiranom vozilu. Zadnje, ako vam ništa od toga ne pođe za rukom, zamolite klijenta da premeri sve površine koje će se brendirati ili još bolje to uradite sami, pri čemu vodite računa o visini i pozicijama svih otvora, stakala, pregiba itd, jer sve to morate predvideti u pripremi. Ovo poslednje ne savetujemo, ali ako nema druge opcije posavetujte se i sa agencijom koja će raditi aplikaciju grafike na vozilo.
Odnosi proporcija
Kojom god da se odlučite metodom važno je da vašu grafiku radite u određenim proporcijama. Rezolucija nije bitna jer se radi o vektorima koji se mogu povećavati i smanjivati bez gubitka kvaliteta, osim u slučaju kada se radi o fotografijama. Tada je preporučljivo sve raditi u odnosu 1:10 i obavezno koristiti fotografije visokoj rezoluciji i sa minimum 300 dpi da bi mogle da istrpe povećavanje. Sam output digitalne štampe velikog formata se kreće od 120 dpi do 200 dpi, ali slike sa googla i interneta će u tim dimenzijama sasvim sigurno izgledati muljavo i krzavo.
Kada su samo vektori u pitanju možete raditi u kojim god proporcijama želite, ali je veoma bitno naravno da aspect ratio za koji ste se odlučili da radite bude negde vidljivo istaknut. Vi sa svojom pripremom kreirate instrukcije za agenciju koja će raditi aplikaciju na vozilo, da bi znali tačnu koliku grafiku treba da štampaju, kojih dimenzija, kao i raspored i pozicioniranje elemenata.
Pravila brendiranja
Pravila brendiranja uglavnom potiču od zakona o oglašavanju na motornim vozilima i pravilniku o isticanju podataka o vlasništvu i nameni vozila. Savetujemo vam da ih proučite pre nego što krenete sa radom ili se informišete na tu temu. Pravila se mogu razlikovati od države do države i odnose se i na boje, načine isticanja i pozicije informacija i sl.
U sledećoj lekciji ćemo govoriti više o važnim momentima o kojima treba da vodite računa tokom rada.
Brendiranje vozila graficki dizajn

Leave a Comment