Brendiranje

Brendiranje vozila II

Ovde ćemo više govoriti o važnim momentima primene korporativnog identieta na vozilo koje se odnose na samu kreativu odnosno grafiku u kontekstu vizuelne komunikacije i tehničkim pojedinostima pripreme: 

 

Preglednost vizuelnih elemenata

Prilikom brendiranja vozila morate obratiti pažnju na to da vaša grafika i sve što budete na njoj radili mora da bude prilagođena pregledu u brzini vozila koje se kreće. To je posebno važno za elemente koje želite da istaknete, jer oni moraju biti čitljivi i jasno upečatljivi onome ko vozilo bude video u pokretu i iz daljine. Ako su to slova slogana ili neke poruke, gledajte da budu tako istaknuta da se mogu lako pročitati samo sa strane onoga koji gleda, jer niko neće obilaziti vozilo da bi pročitao ceo natpis. Logotipi moraju da budu jasni i dovoljno veliki da se mogu lepo videti i sa više metara udaljenosti, jer predstavljaju osnov prepoznatljivosti. 

Ljudski likovi moraju da budu dovoljno krupni da bi bili primećeni. 

Izgled brendiranog vozila

 

 

Pozicioniranje elemenata

Upravo time dolazimo do drugog važnog elementa brendiranja koje se odnosi na pozicioniranje elemenata. Ako ste uzeli da radite primenu korporativnog brendinga na vozilo, veoma je važno kako ćete određene elemente vizuelnog identiteta pozicionirati. 

Ako se radi o gotovom korporativnom identitetu koji niste vi radili, savetujemo vam da se raspitate da li postoji već urađena grafička standardizacija odnosno da li klijent poseduje knjigu grafičkih standarda, u kojem ćete naći propisana osnovna pravila primene logotipa koje obavezno gledajte da u tom slučaju ispratite.

Ako tako nešto ne postoji, ili se radi o dizajnu koji ste sami radili, onda morate voditi računa da logotip bude pravilno istaknut na vidnim mestima koje se mogu lako primetiti, ili u određenoj ravni sa linijom samog dizajna vozila, tako da se u nju prirodno uklapaju, ne da vizuelno štrče. Informacije koje su važne kao što su kontakt podaci moraju biti vidno odvojeni i istaknuti tako da se lepo vide tokom vožnje. 

Posebno gledajte kako uklapate i pozicionirate svoje grafičke elemente u odnosu na delove samog vozila, te da iskoristite i sam dizajn vozila tako da se bolje uklopi u vašu grafiku, jer dizajn vozila i vaša grafika treba da deluju kao jedinstvena celina. 

Vaš dizajn dakle treba da korenspondira sa samim dizajnom i oblikom vozila. 

Izgled brendiranog vozila

 

Brendiranje-vozila

Brendiranje-vozila

 

 

Sečenje grafičkih elemenata

Upravo tu dolazimo i do važnog momenta koji se odnosi na sečenje logotipa ili drugih elemenata vizuelnog identiteta. Kada kažemo sečenje ne mislimo doslovce sečenje, već mesta na kojima će se prelomiti grafika kako bi prešla na drugu stranu vozila. Jer strane vozila ne treba tretirati kao posebne celine, već celu površinu vozila kao jednu.
Za tu svrhu je važno da sagledate dobro da važni elementi kod logotipa ili drugih elemenata identiteta budu logički vizuelno budu istaknuti na stranama tako da mogu biti prepoznati i bez uvida u njhovu celinu. Ne secite reči na slogove jer neće biti shvaćeni sami slogovi, i često mogu biti čak i pogrešno protumačeni. Ne prelamajte logotipe, nazive, telefone ili web adrese. 

Izgled brendiranog vozila

 

Brendiranje vozila

Informacije od značaja

Kao što smo to pomenuli kod preglednosti, veoma je važno da se odlučite da na vozilu istaknete sve one informacije koje su od značaja za posmatrača. Svakako da su svi kontakt podaci važni da se nađu na samom vozilu, ali vodite računa o tome kako ćete ih i gde istaći. Najčešće se kontakt podaci postavljaju na sama vrata vozača nešto ispod retrovizora po horizontali, ali informacije mogu biti istaknute i sa zadnje strane vozila i sl. 

Zapamtite – iako je tipografija veoma važan grafički element u svakom dizajnu, niko se neće udubljivati da čita paragrafe teksta na vašem vozilu, koliko god vi mislili da je to sve važno da se istakne. Zato sve važne informacije moraju biti što kraće i sistematizovane ako se radi o bulletima ili nabrajanjima u što kraće crte. 

 

Kreativa 

Što se tiče same kreative vaše grafike, tu stvari stoje kao i u prethodno navedenim momentima. Nemojte ići sa previše sitnih detalja, posebno ne šarenih. Vaša grafika će se gledati sa udaljenosti ili u brzini gde ljudsko oko nije u mogućnosti da isprati sve detalje i sitne informacije, ili gde dolazi do stapanja sitnih elemenata i njihovom gubljenu u veliku mrlju. Ako treba da istaknete neki natpis koji treba da ide preko neke intezivne ili šarene pozadine, gledajte da pravite veći kontrast sa pozadinom da bi se više istakao sam natpis, i da slova budu boldovana kako bi se lakše uočila iz daljine ili brzine.

Uvek i u svakom trenutku morate razmišljati zašto šta i gde stavljate, kako biste na što bolji način ostvarili komunikaciju sa ciljnom grupom i najbolje preneli vašu vizuelnu poruku.  

Ne moramo da govorimo da trebate da pazite i na to da vaša grafika ne bude lascivna ili sa nekim pornografskim detaljima koji mogu biti neukusni ili čak izazvati negativne reakcije, jer vozilo na kojem radite će prolaziti i pored obdaništa i škola, a negativne reakcije ili prijave građana za uznemiravanje neće koristiti vašem klijentu. 

Posebno gledajte ako možete da koristite što više dizajn samog vozila i njegove elemente ne kao prepreke za vaš dizajn, nego elemente koje ćete koristiti kao efekte vaše grafike, koje ćete da dovedete u kontekst vašeg dizajna i tako napravite zanimljiviji i dinamičniji utisak.

Ne gledajte na vozilo samo kao na predmet koji treba estetski opremiti. Dizajn je kao što smo na početku u uvodu u lekcije rekli, sav u vezi komunikacije. Tako je i brendiranje vozila vrsta ostvarivanja vizuelne komunikacije sa ciljnom grupom, i vi treba da tako gledate na svoj dizajn, a na vozilo kao medijum za prenošenje takve jedne marketinške poruke i one kojom se doprinosi prepoznatljivosti jednog brenda, odnosno njegovoj promociji.
To ne znači da treba da budete stegnuti, naprotiv, već da samo uvek razmišljate tokom celog procesa dizajna zašto ćete šta i na koji način postaviti.
Dizajn je svakako poželjno da bude što maštovitiji i da privlači pažnju. 

Bus advertajzing Bus advertajzing

Izgled brendiranog vozila

 

Izgled brendiranog vozila

 

Izgled brendiranog vozila

 

Izgled brendiranog vozila

 

Prezentacija dizajna (mockup)

Prezentacija dizajna odnosno mockup je isto tako važan momenat u brendiranju vozila. Gledajte da pronađete slike vozila gde je vozilo na čistini, ili na neutralnoj pozadini. Ako to nije savetujemo vam da ga opsečete od pozadine i izolujete na nekoj neutralnoj, uniformnoj pozadini kako bi moglo da najbolje istakne i iznese vaš dizajn. Najbolje je ako vas ne mrzi da vektorizujete crtež vozila prema fotografiji, jer to daje najbolje vizuelne rezultate. Ako ste išli metodom prvo rada na tehničkom crtežu, onda gledajte da pozicionirate tačno vašu grafiku kako ste uradili i u pripremi. U svakom slučaju vaša grafika mora da prati liniju i perspektivu vozila na slici na kojoj simulirate budući izgled brendiranog vozila.

 

Mockup brendiranog vozila

Brendiranje vozila graficki dizajn

 

 

Leave a Comment