Brendiranje

Greške u brendiranju vozila

Greške u brendiranju vozila

U svakom radu može doći do grešaka. U prethodnih par lekcija smo vas upoznali sa procesom brendiranja i na šta je potrebno da obraćate pažnju. Ovde ćemo se truditi da predstavimo neke osnovne greške koje se mogu desiti ako ne pazite dovoljno tokom rada. Sve smo gledali da propratimo primerima na fotografijama.

Prva od njih je svakako ona kada se ne poštuju vizuelna načela i elementi o kojima smo govorili, te se njihovim narušavanjem dobija haotičnost, pretrpanost i nepovezanost informacija i njihove hijearhije.

Greske u brendiranju vozila

Druga je pak kada se previše poštuju pravila, a premalo unosi duha u sve to, kada se dešava da to što je brendirano deluje gotovo matematički proračunato ali bez duha, rigidno, nemaštovito ili čak dosadno i vizuelno neinteresantno.

Tu su i loše konotacije ili sasvim suprotni konteksti koje možete izazvati svojim dizajnom ako ne pazite.

Problem može biti i kod loše preglednosti informacija, gde su informacije od značaja previše nisko pozicionirane, te ih nije moguće lako pročitati, ili su suviše sitne te su sa već par metara nečitke.

Na kraju tu su i loše pozicionirani grafički elementi, lica, nazivi, slogani i slično, na mestima koje predstavljaju pokretne delove, posebno izraženo kod brendinga kombija kojima se vrata otvaraju sa strane, gde se kod njihovog otvaranja i njhovim rukovanjem mogu nehotice napraviti potpuno nove poruke koje niste želeli, a koje mogu da budu i vrlo delikatne, ali i neukusne.

Greske u brendiranju vozila

Greske u brendiranju vozila

 

Greske u brendiranju vozila

Greske u brendiranju vozila

Slično je i kod grafike koja prelazi prozore koji se spuštaju, preko vrata i sl. Morate uvek razmišljati kako će to funkcionisati sve u praksi, i tako uvek gledati jedan korak unapred. Dobar dizajner mora da zna da sagleda stvari uvek kako će izgledati kada budu realizovane i predvidi potencijalne probleme u praktičnoj primeni.

Greske u brendiranju vozila

Greske u brendiranju vozila

Greske u brendiranju vozila

 

Pa ipak, i pored svega, greške se događaju, čak i najboljima, tako da ništa ne shvatate katastrofalno kada se i dese.

Upravo na greškama se najbolje i najviše uči.

Leave a Comment