Postavljanje prepusta

Dakle, kao što rekosmo prethodno, idemo ipak sa scenarijom u kojem ste završili rad na flajeru i odneli ga u štampariju, a dobri ljudi tamo su vam rekli da se vratite i prepravite nešto.
Šta bi oni mogli da vam kažu da prepravite?
Imate već zadatu radnu površinu kao onu koja vam je potrebna za rad, ali ta radna površina nije i ona koja vam je potrebna za štampu. Kada bi neko pustio samo tako vaše rešenje u jednom samo primerku, vi biste uzeli makaze ili skalpel i isekli ga na format koji ste zadali i sve bi bilo super.
Međutim vaš klijent želi da odštampa više ne stotina nego više hiljada primeraka flajera. To košta. Kao i što svaka greška košta onoga ko je napravi.
Šta se dešava kada se odštampa više od 5 primeraka vašeg flajera?
Za početak treba da znate kako će se štampati vaši flajeri. Naime, pošto ste predali svoj rad u štampariji, sledi proces montiranja tih radova na tabak što se radi na računaru, odnosno slaganja na format velikog papira, kako bi se što više iskoristio sam taj papir u štampi. Šta se dešava kod montaže vaših flajera na tabak? Za početak vaši flajeri će biti zbijeni jedan pored drugog kako bi ih stalo što više i iskoristila površina papira. Kada se to završi, i kada se to odštampa, tabak koji sadrži puno vaših flajera ide na sečenje štamparskim nožem. Više tih tabaka, 50, 100 se stavi jedan preko drugog u štos, i to veliko sečivo se spusti i iseče to sve, i tako sve do formata vašeg flajera. Budući da su ti štosevi tabaka veliki, tokom spuštanja noža dolazi do nekih pomeranja svih tih tabaka zbog otpora koji prave. Milimetar ili dva levo desno, to je sve sasvim normalno.
Zašto vam ovo sve pričamo?
Zato što se baš kod tog sečenja dešava problem koji se tiče flajera koji je tačno dimenzija vaše radne površine. Kada nož tokom sečenja sklizne par mm levo ili desno, on uđe u sledeći montirani flajer koji se nalazi tik do njega, i tu je važno da postoji malo više radne površine sa vašom grafikom kako nož ne bi uhvatio i na tom delu zakačio grafiku sledećeg primerka. Zato se obavezno svaka grafika prepušta za par milimetara sa svake strane, i taj prepust se naziva bleed, margo, obrez ili onako kako mi to zovemo narodski – prepust.
Dakle vi morate svoju radnu površinu da prepustite za po par mm sa svake strane, i da taj deo obeležite vođicama u Photoshopu ili drugom vektorskom programu, a kasnije u pripremi i cajtnicama (o kojima ćemo isto govoriti u nekoj narednoj lekciji), da bi štampar znao tačno gde da seče na vaš format radne površine vaš flajer. Ovim dolazimo do toga da morate da uvek razmišljate o tome kako će nešto biti odštampano, jer odgovornost za to leži na vama, ne na štampariji, odnosno uvek morate da razmišljate jedan korak unapred, o tome šta se dešava kada završite rad na dizajnu.
Radna povrsina cajtne
**Tehničko uputstvo kako da napravite prepust u Photoshopu ako ste već krenuli sa radom na dizajnu flajera A5 formata. Prvo idite na View pa Rulers da vam PS prikaže lenjire. Čekirajte i opciju Snap da vam se vođice lepe za ivice vaše radne površine. Zatim svucite sa lenjira vođice (guidelines) tačno na ivice svoje radne površine, čime ćete napraviti okvir. Sada idite na opciju Image, zatim Canvas size. Tamo odaberite mere u milimetrima i stavite u oba polja i gore i dole za širinu i visinu po 10 mm. Čekirajte dole opciju relative. To će vašoj radnoj površini dodati po 5 mm sa svake strane, i vaš flajer će izgledati kao ovaj dole na primeru. *
Obelezavanje prepusta u Photoshopu
Pravljenje prepusta kod dizajna flajera
**U sledećoj lekciji: ***Sve sam uradio kako ste rekli, ali mi je štampar isekao pola teksta!!

Leave a Comment