Postavljanje radne površine

Uzmimo da ste dobili zadatak da radite na dizajnu flajera. Nemate vremena da učite o odnosima sada i korišćenju vizuelnih elemenata, niti o kolornim modovima, rasterima, grafici ili pak štampi, ali imate neku određenu ideju i želite da što pre krenete sa radom.
Svakako da ne savetujemo ovakav način rada, ali sve treba probati. Najbolje iskustvo se stiče radom. Pa da krenemo:
Vaš format flajera je A5. Vrlo retko će biti većeg formata jer je A4 preglomazan za flajer, najčešće će to biti A5 format (polovina A4, čije dimenzije su 148×210 mm.) Mi vam preporučujemo da to radite u nekom vektorskom programu, kao što su Adobe Ilustrator ili Corel, ali ako smatrate da biste imali više foto manipulacija i foto editinga tokom rada, možete to i u Photoshopu.
Za slučaj da želite da to radite u Photoshopu, otvorite Photoshop i idite na opciju New i tamo odaberite ove dimenzije, i za mere odaberite mm, rezoluciju stavite 300 dpi i kolorni mod stavite CMYK. Ovim ste napravili najosnovniji setup za vaš flajer. Biranjem unosa visine i dužine možete da odaberete da li želite landscape ili portret orijentaciju flajera, mada to uvek možete da promenite i kasnije ako idete na opciju Image/Image rotation.
Postavka nove radne povrsine u Photoshopu
Dakle time ste zadali sebi radnu površinu i možete da krenete da radite na dizajnu vašeg flajera.
U sledećoj lekciji: Vi ste rekli da je to samo to, a ja sam to završio i odneo tako u štampariju, a tamo su mi rekli da ovo ne može ovako jer… Ili, worst case scenario: u štampariji nisu gledali pustili su to tako i sada mi klijent kaže da to ništa ne valja i da moram da im platim štampu tiraža od 5.000 primeraka..

Leave a Comment