Dizajn vizitkartica

U ovoj lekciji ćemo govoriti o dizajnu vizitkartice. Dizajn viztkartice predstavlja jedan od vrlo čestih poslova na kojima su dizajneri angažovani. I pored brojnih elektronskih mogućnosti razmena kontakt podataka preko smart uređaja, vizitkartica i dalje važan element poslovne komunikacije i kao takav prvi koji se radi posle izrade logotipa.
Upravo kroz njenu realizaciju vi ćete se upoznati sa primenom već postojećeg vizuelnog identiteta firme ili ćete moći da kroz nju započnete kreiranje novog vizuelnog identiteta – vizuelnog obrasca, stila koji ćete dalje primenjivati i na sva ostala sredstva poslovne komunikacije, memorandume, koverte, fascikle itd.
Zato je veoma važno da ovom zadatku pristupite sa shvatanjem toga da ta vizitkartica nije odvojen element za sebe, već jedan od niza elemenata kojima se gradi vizuelni obrazac – vizuelni identitet koji treba da bude povezan i sadrži elemente vizuelnog jedinstva, kako bi obezbedio vizuelnu prepoznatljivost i vizuelnu identifikaciju firme.
Istovremeno, to je početak brendiranja – procesa primene kreiranog logotipa na sredstva poslovne komunikacije, te način na koji budete koristili kod dizajna vizitkartice možete dalje koristiti da razvijate određeni vizuelni stil koji ćete primeniti i na sve ostalo što budete radili.
Na taj način vi kreirate taj univerzalni vizuelni identitet firme.
Ali i ne samo to. Vizitkartica predstavlja i sitan, ali i dalje bitan vid reklame. Zato je bitno shvatiti je tako da kroz nju pokušate da promovišite određene vrednosti firme kako bi ostavila utisak na onoga ko je sutra bude držao u ruci.

Šta je bitno kod dizajna vizitkartice:

Na prvom mestu je bitno da imate sve podatke koji treba da se nađu na njoj, naziv firme, adresa sedišta firme ili poslovne jedinice za koju se radi, kontakt podaci, telefoni i email adrese, web sajt i slično.
Vizitkartica može biti personalizovana, tako da sadrži podatke osobe za koju je zaposlena, ili nepersonalizovana, ona koja se radi za samu firmu, gde neće biti istaknuti podaci određene zaposlene osobe.
Kod personalizovane vizitkartice je važno da imate ime i prezime osobe za koju radite, njen mobilni telefon i poziciju na kojoj je zaposlena
Kada budete imali sve ove podatke, na vama je da ih organizujete dobro na samoj vizitkartici.

Proces organizacije podataka na vizitkartici se sastoji od korišćenja vizuelnih principa koje smo predstavljali:
  • Princip grupisanja međusobno srodnih informacija (adresa i kontakt telefoni za sebe, ime, prezime i pozicija za sebe)
  • Princip poravnavanja grafičkih elemenatasvi podaci treba da pored toga što su grupisani međusobno budu i poravnati, bilo to po centralnoj osi, levo ili desno
  • Isticanje važnih podataka od manje važnih – (Princip vizuelne hijearhije)
Za vas su najvažniji podaci Ime i prezime i pozicija zaposlenog, ako se radi o personalizovanoj vizitkartici, ili naziv firme, slogan i web adresa ako se radi o vizitkartici firme
Možete ih naglasiti veličinom slova, uppercase opcijom samo imena, boldovanjem, drugom bojom, akcentovanjem na drugi način i sl.
Neke informacije možete prikazati putem piktograma (ikonica) i na taj način razbiti monotoniju samo slovnih karaktera i minimalizovati takve vrste vizuelnih informacija. Ipak vodite računa da ne odvlače previše pažnje za sebe.
Ovim se postiže nekoliko stvari:
Prva je da neko ko gleda vizitkarticu može da lako pročita informacije koje su mu najbitnije, već na prvi pogled, drugo da vizitka deluje uredno i dosledno, i da sve to ne deluje opterećujuće vizuelno, a to su vrednosti koje svako mora da neguje.
Princip kontrasta – vodite računa o tome da pravite dobar kontrast između podataka koje ističete i pozadinskih elemenata na vizitkartici, grafizama i sl. Vizitkartice služe pre svega da neko može da pročita kontakt podatke, ali i da oseti ili doživi ono što dizajner želi da putem izgleda te vizitkartice prenese. To ne znači da treba da koristite jake kontraste između
pozadine i teksta, samo da vodite računa o čitljivosti podataka, tako da se oni ne utope u pozadinu, da pozadina ne bude prejaka da konkuriše čitljivosti teksta
Sa tim u vezi je i veličina teksta, koji ne sme da bude presitan, ali ne preglomazan. Kod vizitkartice dizajn je igra mera i načina ostavljanja utiska.
Zavisno od korišćenih boja, elemenata i izgleda vizitkartica promoviše i komunicira određene vrednosti same firme:
  • Živahnim bojama i kontrastima dočaravamo diverzitet i dinamičnu atmosferu
  • Hladnim tonovima naglašavamo poslovnost i finansije
  • Diskretnim slabijim kontrastima naglašavamo prefinjenost i ekskluzivnost
  • Svedenošću akcentiramo konciznost i smernost
  • Kompaktnim formama komuniciramo poverenje i stabilnost
  • Konvencionalnijim izgledom naglašavamo tradiciju
  • Pastelnim tonovima komuniciramo neutralnost i partnerstvo
Na kraju tu je i Princip učešća praznog prostora. Koristite prazan prostor da biste omogućili podacima da dišu međusobno, i u celini. Prazan prostor daje osećaj elegantnosti i rasterećenosti, što su uvek poželjne vrednosti. Niko ne želi da sarađuje sa nekim ko deluje prenaporno, teško, ili zagušeno.
Primena logotipa
Bitna stvar kod dizajna vizitkartica je primena logotipa. Logotip treba da bude jasno vidljiv u celosti, ali vi ga pored toga možete iskoristiti i zato da pomoću njega razvijete dalje određeni vizuelni stil. To znači da možete da logotip, ili samo njegove neke karakterne elemente koristite kao grafičke elemente. Koristite ovde princip veličina, predimenzionirajte logotip kako bi postao dominantan, da izlazi iz formata, ali tako da ne smeta i ne konkuriše ostalim podacima. Ako neke njegove samo detalje iskoristite tako da ne bude prikazan u celini, dobićete od njega grafički element koji može da se koristi za sebe nezavisno i kasnije, a koji je nastao prirodno iz njega, potiče od njega.
Iz tog razloga je samo bitno da razmišljate kako ćete ga iseći tako da ne bude prikazan ceo, ali da zadrži svoju prepoznatljivost.
Upravo to sečenje logotipa predstavlja zadatak sam po sebi na kome treba da se radi, jer naizgled deluje jednostavno, ali nije nimalo.
Fotografije
Ja sam iskreno protiv korišćenja fotografija na vizitkarticama, jer smatram da to nisu flajeri, ali to ne znači da sam ja u pravu, već da mi je takav senzibilitet. Neki dizajneri se odlučuju na korišćenje fotografija, a kako ne postoji ništa što bi vam ovo zabranilo onda bolje da se vodite samo motom Less is more skandinavskog dizajna, te se trudite da fotografije pretvorite u grafičke elemente koje ćete onda dobro uklopiti u sam svoj dizajn, tako da one ne deluju sirovo korišćene same za sebe.
Boje

Kao što sam gore opisao, ali i u Principima vizuelne komunikacije, bojama komunicirate različite stvari, i stvarate različite utiske. Ipak, vodite računa da svedete broj boja na 2-3 maksimum, jer ćete u protivnom napraviti utisak prešarenosti, osim ukoliko vam to nije cilj.

Konceptualnost
Vrlo je čest slučaj da dizajneri da bi skrenuli više pažnje na samu vizitkarticu, posvećuju pažnju konceptualnom dizajnu, kako po pitanju oblika, tako i svrhe korisnosti same vizitkartice. Vizitkarticama daju neobične oblike ili je dovode u kontekst drugih nekih stvari.
To je nešto što je uvek zanimljivo videti, ali tu treba paziti na to da to ne pređe u banalizovanje ovog sredstva poslovne komunikacije i vizuelne identifikacije. U tom smislu koncept ne treba da bude svrha za sebe, već samo u službi onoga čemu je namenjen.
Za kraj, kao i sve ostalo u dizajnu, ova sva pravila nisu tu da bi vam ograničavala kreativnost, već naprotiv, da bi je usmeravala u najboljem pravcu, jer je za dizajn pored estetske komponente, i identifikacijske, bitno da ispunjava i komunikacionu, a komunikacija podleže određenim pravilima koja počivaju na psihološkim, društvenim i drugim opštim kulturološkim karakteristikama.
Da bismo koristili grafičke elemente i služili se njima, moramo da znamo kako ona utiču na ljude i šta u njima i na koji način izazivaju.

P.S.
Primeri vizitkartica koje sam koristio ne znači da su te vizitkartice dobre već su tu da ilustruju ono o čemu sam pričao.