Vizitkartice

U lekcijama o vizitkartica posvetićemo se formatima, dizajnu i pripremi vizitkartica kao važnog dela korporativnog identiteta