Dizajn logotipa

Osnove dizajna logotipa

Osnove dizajna logotipa

U narednih nekoliko lekcija nameravam da se pozabavimo više problematikom izrade logotipa kao glavnog elementa vizuelnog odnosno korporativnog identiteta i nosioca vizuelne komunikacije. U ovoj ćemo vas uputiti u neke osnovne detalje.
Kao što smo u uvodnom tekstu već pomenuli, grafički dizajn je sav u komunikaciji. To zapravo jeste vrsta neverbalne komunikacija, samo vizuelnim putem. Kod logotipa on se svodi na upotrebu simbola koji komuniciraju sa određenom ciljnom grupom, odnosno auditorijumom.

Upotreba logotipa

U poslovnom smislu, logotip predstavlja glavnu glavnu vizuelnu identifikaciju firme, i njenu osnovnu vizuelnu komunikaciju.
Od realizacije logotipa zavisi da li će firma, organizacija ili brend ostvariti uspešnu vizuelnu komunikaciju sa ciljnom grupom, kako bi firmi već u samom startu obezbedila bolji plasman usluga ili tržišne orijentacije. Logotip je dakle pre svega sredstvo vizuelne komunikacije, a zatim i vizuelne identifikacije. Međutim logotip ne mora obavezno da bude samo sredstvo poslovne svrhe. Razne manifestacije, predstave, organizacije i grupe isto imaju potrebe za vizuelnom komunikacijom tim putem. Dalje, proizvodi koje koristimo, pa i aplikacije na telefonima, igrice, filmovi, svi oni koriste u većoj ili manjoj meri logotipe kao znak prepoznavanja. Danas logotip nalazi svoju upotrebu u gotovo svemu što nas okružuje.
Međutim, iako bi se prvi pogled reklo da bilo šta tako može da bude logotip, malo je toga je stvarno uspešno izveden logotip. Grafički dizajner mora da tokom procesa izrade logotipa razmišlja o načinu i mogućnostima buduće primene tog logotipa, o tome kako će logotip izgledati kada se smanji, kako kada se primeni na tamnu pozadinu, kako na šarenu, da li će moći da se odštampa kao takav, na koji način i sl.

Značenje reči logotip

Sama reč logo type je izvedena iz grčkog jezika od reči logos – reč, izjava i typos, što znači otisak, urez. Tako je i sam logotip sastavljen faktički od dva bitna elementa, piktograma odnosno sličice (grafičkog simbola), i reči u vidu slova, odnosno tipografije. Bilo o čemu da je reč, dizajner mora da zna kada da koristi odgovarajući stil tipografije, a kada određene boje i da zna ko je primarna ciljna grupa kako bi mogao da napravi najbolju komunikaciju sa njom
Logotip, piktogram, zaštitni znak

Dakle da se razumemo na prvom mestu:

Logotip podrazumeva upotrebu i sličice i slova, odnosno tipografije, sa tim što sama tipografija može da predstavlja logotip, ali samo sličica bez slova ne može. Samo sličica za sebe predstavlja zaštitni znak u pojmovnom smislu, odnosno piktogram u grafičkom smislu. Danas se piktogram popularno naziva i ikonica.
Zaštitni znak može da se koristi odvojeno od ostatka logotipa odnosno tipografije, ali tek pošto njen nosioc postane poznat u toj meri da ga tržište prepoznaje po njegovom izgledu i razaznaje. To se postiže jakim marketingom, radom na izgradnji vrednosti brenda i kvalitetom, ali to je već tema marketinga.
U sledećoj lekciji ćemo govoriti više o tome kako se pravi logotip i koje su stvari na koje treba da obratite pažnju tokom procesa izrade, odnosno dizajna logotipa.
Za kraj jedno pitanje za vas. Šta je u sličicama dole ispod zaštitni znak, šta piktogram, a šta logotip?
Osnove dizajna logotipa - kako da dizajnirate svoj prvi logotip

Leave a Comment