Dizajn logotipa

Rad na dizajnu logotipa

Pošto smo u prethodnim lekcijama opisali faze, pravila dizajna logotipa i vrste logotipa, u ovoj ćemo se pozabaviti najvažnijim delom izrade logotipa – radom na dizajnu. Dizajn je kao što smo više puta pomenuli, ne samo kreativni već i misaoni proces, te je za realizaciju dizajna neophodno da stalno razmišljate.

Sledeća važna stvar se odnosi na glavno načelo dizajna: Dizajn je oblikovanje vizuelne komunikacije. Šta to znači? To znači da vaš logotip mora da komunicira sa ciljnom grupom kojoj je namenjen da bi bio uspešan, i da pri tom ispunjava neke osnovne grafičke standarde, pravila i estetske komponente. 

Kada kažemo komunicira mislimo da uspostavlja vizuelnu komunikaciju koja se ostvaruju putem grafičkih i vizuelnih elemenata koje smo pominjali u lekcijama, odnosno različitih formi, oblika, tipografije itd. Komunikacija ne mora da bude uvek u bukvalnom smislu neke priče. Ikonice aplikacija na telefonima komuniciraju određene poruke. Pokušajte da ih pronalizirate i vidite zašto su napravljene baš tako i kakve poruke šalju. Ali, da se vratimo na dizajn logotipa. 

Uzmimo za primer da ste dobili da uradite logotip za Pet shop. Ono što vi trebate da uradite na prvom mestu je da se upoznate malo sa tim što se radi. Razmislite o tome ko najčešće dolazi u Pet shop, kako biste shvatili ko čini primarnu ciljnu grupu. Svakako da bi to bili ljubitelji mačaka i pasa, kao najrasprostranjenijih kućnih ljubimaca. Ovde bi najprigodnija vrsta logotipa bila ona sa piktogramom koja komunicira na prvu loptu ono što predstavlja piktogram, ili pak ona sa maskotom, jer se radi o vlasnicima kućnih ljubimaca koji su puni ljubavi prema svojim mezimcima i žele da im obezbede najbolje, te je potrebno prema njima komunicirati određenu emociju. 

Hajde da vidimo kakva bi to bila ciljna grupa. Više o ciljnoj grupi može da vam kaže sam klijent te pokušajte da to istražite, ali u našem slučaju možemo da kažemo da su u većini vlasnici kućnih ljubimaca koji kupuju hranu i opremu za svoje ljubimce najčešće odrasli ljudi, zaposleni, dakle preko 20-24 godine starosti, i u većini slučajeva je to ženski pol.. Ono što ih sve spaja je ljubav prema životinjama, i to je nešto što bi bio glavni motiv – ljubav prema životinjama kao emocija koju treba potencirati u logotipu. Dakle vaš logotip treba da ostvari neku prijatnu emociju sa onim ko ga bude gledao, da bude simpatičan, kako bi sa njim ostvario određenu vezu. To su neki inputi koji vam mogu diktirati i boje koje ćete koristiti. 

Ali za početak, da vidimo kako ćemo rešiti glavne elemente vašeg logotipa. Pošto smo rekli da bi to bio piktogramski logotip ili maskota, trebalo bi osmisliti i oblikovati samu sličicu. Samo kakvu?

Prvo što će verujem većini vas pasti na pamet, pa da, hajde da uzmem lepo neku slatku kucu koju ću da ubacim i ispod napišem Pet shop pa onda naziv. Da, to bi rešilo problem. Ali, šta bi na to rekli ljubitelji mačaka, oni tu ne mogu da se prepoznaju? Morate i njih da uzmete u obzir. Pa dobro dodaću i macu na taj logotip i svi će biti srećni!
Ali vi želite da napravite emociju, ne samo da poslažete klip art sličice jedne pored druge, jer za to vam nije potreban dizajner, to može i mali Perica. Emociju možete postići tako što ćete likove kuce i mace stilizovati i pokušati da od njihovih likova napravite recimo formu srca ili nekog drugog prepoznatljivog motiva-simbola.. Na taj način vi ćete uspostaviti jednu vrstu komunikacije u kojoj komunicirate poruku: Mi volimo i vaše pse i vaše mačke – MI VOLIMO životinje.  

Poenta celog ovog procesa je samo u tome da aktivno razmišljate kroz ceo proces rada. Morate uvek da znate zašto gde i zbog čega ste upotrebili određeni simbol, grafički element, boju i sl. I to vaše razmišljanje se vidi kroz ono što uradite. 

Na primer, ako želite da napravite malo ozbiljnije rešenje pokušajte da napravite komunikaciju na malo višem nivou. Umesto banalnih likova mačke i psa pokušajte da nađete neki univerzalni simbol životinja, koji neće predstavljati nijednu od životinja za sebe, već nešto što je zajedničko za njih, malo apstratktnije. Da li bi motiv možda neke stilizovane šapice bilo to univerzalno rešenje za to? Šapica izaziva prijatna osećanja tragova životinja, lako se prepoznaje u silueti, nema puno detalja, jednostavna je i lako se može ukomponovati sa drugim detaljima. Čekajte, kojim detaljimaTu smo, dolazimo do onog važnog sledećeg dela. Sada kada ste odabrali motiv, odnosno simbol, bitno je da odaberete i odgovarajuću tipografiju za to. 

Vama treba neki font koji nije previše ozbiljan, jer ne pravite logotip za korporaciju, ali nije ni previše elegantan, već nešto što treba da bude prigodno tematici prodavnice hrane i opreme za kućne ljubimce. Uobičajeno je da se za to koriste dekorativni display fontovi o kojima smo govorili u lekciji o tipografiji. 

Pri tom, tekst naziva koji ćete odabrati je važno da komunicira i sa vašim simbolom koji ste krerirali. Kako da komunicira? Tako da mu bude korenspodentan svojim stilom i bojom, formatiranjem i sl. I tekst je isto tako jak grafički element, koji treba ukomponovan dobro sa samim piktogramom, tako da zajedno grade jednu zajedničku celinu i jedinstvenu, kompaktnu celinu. Ako imate manje slova u nazivu, slova možete i sami iscrtati i tako postići još jači vizuelni doživljaj toga, ali pazite da to ne deluje nevešto.
Ako ih ne crtate, poželjno je uvek nešto sitno intervenisati na njima, jer se time sam tekst od onog rigidno fabričko generičkog ispisanog teksta pretvara u personalizovani grafički element vašeg rada, odnosno logotipa i time dobija veću vrednost i originalnost. 

Samo ni tu ne treba preterivati sa intervencijama. Sve što je previše tendenciozno delovaće usiljeno, silovano, pre nego spontano intervenisano. 

Ako ste uspeli da uobličite i povežete uspešno tipografiju i prateću sličicu, dolazimo do boje. Ja savetujem početnike da logotipe rade prvo samo crno belo, jer boje i efekti umeju da opasno sapletu one koji sa njima nemaju iskustva. Zato radite samo 2D sve, crno belo za početak, bez bačenih senki, bez gradijenata, glow efekata i sl. Ako vam je lakše možete da skicirate i rukom na papiru, pa kada dođete do određenog rešenja da ga iscrtate na računaru. Bitno je da prvo savladate formu i oblik, a to će biti lakše bez podštapalica efekata. Jer i vaš logotip će u nekom trenutku morati da bude primenjen kao suvi žig, ili iz jedne boje u nekom negativu, a onda nećete imati ni senke, ni sjajne efekte, prelive ni slično, a on mora da bude podjenako snažan kao i onaj u punom koloru. Vaš logotip mora da bude kao što su pravila koja smo ranije naveli primenjiv u različitim tehnikama štampe. 

Dakle boje. Kao što sam na početku rekao, boje treba da budu korenspodentne vašoj ciljnoj grupi, a o psihologiji boja smo govorili u jednoj od prethodnih lekcija. Ako smo rekli da su to većinom odrasle ženske osobe, jasno je da bi tako i boje trebale da budu neke koje će biti korenspondentne sa njima. Ipak, to ne mora da bude obavezno, sve to zavisi dosta i od samog koncepta poslovanja pet shopa, i vrste hrane ili opreme koju će nuditi i sl. Bitno je samo da shvatite neki princip razmišljanja koji ćete moći da primenite. Za vas je mnogo bitnije da te boje budu dobro uklopljene, te da što bolje iznesu elemente koje ste njima uobličili, kao i da znate neka osnovna značenja tih boja.

Kada ste uobličili potpuno vaše rešenje i definisali boje koje ćete koristiti, možete se pozabaviti završnim efektima kojima ćete dati onu trešnjicu na vrhu torte. Ipak, nemojte preterivati, jer efekti mogu da potpuno degradiraju celu vizuelnu poruku ako su predominantni i prenametljivi. 

Ako ste i to uradili možete da krenete da pripremate vaš logotip za prezentaciju. O tome ćemo govoriti u narednoj lekciji. 

 

Leave a Comment