Dizajn logotipa

Vrste logotipa

U prethodnoj lekciji smo govorili o pravilima koje logotipi treba da ispunjavaju. U ovoj ćemo govoriti više o vrstama logotipa koje postoje. Logotipe po svojoj vrsti, karakteru, načinu komunikacije i izgledu možemo klasifikovati u nekoliko grupa:
  1. Monogramski
  2. Tipografski
  3. Piktogramski
  4. Apstraktni
  5. Maskotni
  6. Amblemski
  7. Kombinovani
Monogramski logotipi
Ovo su logotipi koji nastaju stilizacijom i oblikovanjem početnih slova najčešće inicijala vlasnika biznisa, ili pak početnih slova naziva biznisa. Najmanje može biti sastavljen od jednog slova, sve do ili čak četiri, što je ređe. Dizajn se sastoji u pokušaju da se od početnih slova napravi određeni znak, simbol, ili pak oblik i ornament. Primenu najviše nalaze kod elegantnih rešenja biznisa kod kojih je potrebno dati notu autentičnosti, prefinjenosti i luksuza.
|
Tipografski
Tipografski logotipi su oni koji su kao što i sama reč kaže sastavljeni samo od tipografije. Dakle kod njih je akcenat samo na samom izgledu slova bez propratnih elemenata, koji mogu biti prisutni, ali nisu dominantni. Sam logotip nose pre svega slova, odnosno tipografija koji treba da odražava ličnost brenda za koji se radi. Ipak, i na tipografiji je moguće intervenisati, te tako dati na autentičnosti i originalnosti. Sa intervencijama ipak treba paziti da ne deluju izveštačeno i previše usiljeno što može da napravi suprotan efekat od onoga što bismo želeli. Ovakvi logotipi se najviše rade kada se radi o nazivima restorana, klubova, kafića, hotela, i ugostitetljskih objekata, pozorišta, bioskopa, ali i raznih uslužnih servisa

Piktogramski logotipi
Piktogramski logotipi kao što sam naziv kaže su sastavljeni od sličica (piktograma) koje komuniciraju znakovnim putem i putem simbola, odnosno određenih stilizacija oblika, predmeta, životinja i sl. Oni se baziraju na tome da sami komuniciraju svojim izgledom poruku koju treba pročitati, tako da čim ih ugledate znate o čemu se radi. Najčešće ih srećemo kod logotipa koji trebaju da komuniciraju sa konzuementima, potrošačima, korisnicima određenih proizvoda, servisa i sl.

Apstraktni logotipi
Ovo su logotipi koji se dizajniraju tako da imaju apstraktan izgled. Ako bi piktograme opisali kao direktno prenošenje poruke putem izgleda određenog znaka ili simbola nečega, apstraktni bi bili oni koji svojim izgledom žele da apstrahuju neku vrstu komunikacije dajući joj malo ozbiljniju i uzvišeniju notu. Tako ih najčešće nalazimo kod raznih vrsta organizacija, naučnih ustanova, prosvetnih, udruženja, muzeja i sl.

Maskotni
Kao što sama reč kaže zasnivaju se na određenim maskotama kojima se prezentuju vrednosti određenog brenda ili ličnost koja može biti izmišljena, stripska ili pak istorijska. Maskota se posebno oblikuje i uklapa u sam naziv, ali tako da može da se koristi i sama odvojeno od prateće tipografije, u formi zaštitnog znaka, odnosno prepoznatljve maskote.
Ovakvi logotipi veliku primenu nalaze kod servisa i biznisa namenjenih deci, gejming industriji, fast food restorana, ali i prehrambrenih proizvoda, te festivalima i sl

Amblemski
Ovde svrstavamo sve one koji koji se predstavljaju u formi bedževa, grbova, oscila, štitova i sl. Njihov karakter je pre svega dekorativan, koristi se kod manifestacija, organzacija, škola, državnih agencija i sl

Kombinovani
Ovi logotipi predstavljaju kombinacije nekih od navedenih logotipa između sebe. Tako su najčešće kombinacije tipografskih i piktogramskih rešenja, dok ima i kombinacija tipografsko amblemskih rešenja, te monogramski apstraktnih itd.

Za kraj, da li bi neko znao da navede koji logotip od ovih izloženih pripada kojoj vrsti?

Vrste logotipa

Leave a Comment