Pripremna faza

Faze rada

Danas ću govoriti o fazama rada koje svaki dizajner mora da prođe kod pristupa projektu kojim namerava da se bavi. Ovo je nešto najuopštenije što se može sistematizovati kada se govori o dizajnu.

Najbitnije je svahvatiti dizajn kao proces. Bilo da radite logotip, brošuru, grafički interfejs, brendiranje vozila, dizajn ambalaže, morate da prođete sami sa sobom nekoliko faza tokom rada. I u svakom trenutku rada je najbitnije da budete svesni da je svaka faza bitna za sebe. Postupnost pristupa celom procesu je od izuzetne važnosti za uspeh celog projekta.

Dobra i pažljiva organizacija posla je pola posla. Kroz ove faze rada vi pravite jednu svojevrsnu strategiju vaše vizuelne komunikacije i koncepta koji mislite da sprovedete kroz svoj dizajn
Prva i najvažnija faza je pripremna faza.

Prikupljanje informacija

Prvi korak kod pristupa svakom projektu je upoznavanje sa njegovim specifičnostima. Ukoliko niste već dobili kreativni brif od ljudi iz marketinga, na vama je da ga sastavite za sebe. Da biste to uradili morate da prikupite sve relevantne informacije za ono što treba da radite. Dakle pokušajte da shvatite ko je glavna ciljna grupa koja će koristiti ili kojoj je namenjen projekat na kojem radite. Dizajn koji radite mora da bude prilagođen za nju, jer dizajn jeste jedna vrsta marketinškog alata koji treba da proda usluge ili proizvode onoga za koga radite, ili da saopšti određenu marketinšku poruku. Pogledajte malo kako su se drugi dizajneri suočavali sa tim i rešavali probleme i pokušajte da ih pronalizirate, da vidite na šta su stavljali težinu, kako i sl. Analiza je važna komponenta celog procesa.
Dizajn nije samo estetika, dizajn mora da govori za sebe. Ako treba sastavite pitanja za klijenta kojim ćete pokušati da istražite ko su ljudi sa kojima će vaš klijent raditi, ko će mu biti mušterije, da li su to druge firme ili se obraća običnom svetu, ili je to ekskluzivnija ciljna grupa, ili su to ljudi niže platežne moći, itd. To će i na vašeg klijenta ostaviti utisak da ste neko ko zna više o tome od toga ko samo radi kao mali Perica u Photoshopu. Vi morate da iskažete to da vladate dobro onim što radite. Važan je detalj i analiza postojećih projekata. Pokušajte da istražite malo šta su drugi dizajneri radili po pitanju takvih projekata i da analizirate ono na šta su oni obraćali pažnju, šta su isticali više, na čemu insistirali i sl.
Primer kreativnog brifa

Leave a Comment