Sistematizacija i obrada materijala

Sistematizacija materijala

Ovo je opciona faza koja zavisi od toga da li ste već dobili gotov materijal od klijenta ili morate sami da ga organizujete i klasifikujete. Ako to morate sami onda razmislite šta je najbolje da se istakne prvo, da li su to informacije o kompaniji, ili njihov proizvodni program, istorija poslovanja ili reference. Pogledajte kako su drugi rešavali i pristupali toj problematici. Niko ne kaže da treba da kopirate, ali analizom toga možda ćete doći do nekih saznanja koje ćete primeniti i sami.
Kroz sistematizaciju materijala moći ćete da vidite i da li je potrebno da imate predliste za svaku grupu proizvoda ako se radi o katalogu, koji će imati funkciju podnaslovnih strana za svaku vrstu-kategoriju proizvoda. Svakako je preporučljivo da ovo radite zajedno i u komunikaciji sa klijentom.
Primer izgleda predlista kataloga Purator - SixPack dizajn studio

Primer izgleda predlista kataloga Purator – SixPack dizajn studio

Leave a Comment