Realizacija i štampa

Priprema za štampu

Ako je sve ok pristupate pravljenju pripreme za štampu kod brošura i kataloga ili predaju na kodiranje vašeg dizajna onome ko se time bavi, odnosno dalje u produkciju

Štampa uzornog primerka

Ovo je od izuzetne važnosti za dizajnera. Obavezno dogovorite sa štamparijom da urade štampu uzornog primerka – proof-a na kojem ćete moći da vidite da li ste sve uradili kako treba, da proverite boje, razmere, dimenzije i sl, da neku stranicu niste omašili ili sl, da li se stranice međusobno gađaju dobro. Jer kada jednom nešto ode u štampu (što je posebno važno kod štampe višelisnih brošura i kataloga, gde se sve štampa u više stotina ili hiljada primeraka, a neki put i desetina hiljada primeraka) greške mogu da vas koštaju mnogo.
Odobrenje za stampu dizajna

Leave a Comment