Usaglašavanje i provera

Usaglašavanje

Sledeća faza je svakako najneomiljenija svakom dizajneru, a predstavlja usaglašavanje vašeg rada sa klijentom. Ovo je neizbežna faza u kojoj morate da usvojite i neke sugestije ili primedbe klijenta i pronadjete najbolji način da ih implementirate u svoj dizajn. Zato je veoma bitno da na pravi način prezentujete svoj rad njemu. Sada kada postoji velikim broj mockup rešenja, to neće biti toliki problem.
Revizije su svakako nešto od čega se svakom dizajneru diže kosa na glavi, ali su neizbežne.
Naravno, i tu treba biti racionalan i predvideti odredjen broj revizija koje ćete napraviti kako se to ne bi pretvorilo u beskonačni rad.
Beskonacne revizije izazivaju hronicnu glavobolju kod dizajnera.

Beskonacne revizije izazivaju hronicnu glavobolju kod dizajnera.

Provera

Završni deo podrazumeva finalnu proveru u kojoj zajedno sa klijentom proveravate da li su svi uneseni podaci tačni, da se nešto nije izgubilo tokom rada i unosa ili kopiranja tekstova i sl.

Leave a Comment