Planiranje i odabir formata

Planiranje i odabir formata, vrste štampe i poveza

U ovoj fazi planirate kako ćete prelomiti budući dizajn i na kom formatu, na koliko stranica. Savetujemo vam da u ovom delu to radite u konsultaciji sa štamparijom sa kojom ćete raditi, jer format, broj strana i sl, utiču na cenu produkcije ne samo dizajna već i štampe. Kod dizajna grafičkih interfejsa u ovoj fazi birate optimalnu rezoluciju za rad i okviran broj stranica.
Mi savetujemo i da napravite mali špigl – maketu vašeg budućeg kataloga ili višelisne brošure da biste znali kako da formirate spreadove i kako će se šta i na koji način poklapati sa kojom stranom.
Primeri rasklopa lifleta

Primeri rasklopa lifleta
Povez kojim ćete povezati vaš katalog je isto veoma bitna stvar. Klasično je klamovanjem (velika heftalica) se praktikuje kod manjih brošura i knjižica, ali može biti kožni povez kod knjiga, platneni povez, tvrdi povez, meki povez, plastičnom ili metalnom spiralom kod menija za restorane, itd.
Primer poveza klamovanjem - Stamparija Jovsic

Primer poveza klamovanjem – Stamparija Jovsic

Leave a Comment