Šta je knjiga grafičkih standarda?

Knjiga grafičkih standarda predstavlja standardizaciju elemenata vizuelnog odnosno korporativnog identiteta. Uzmimo za primer jednu srpsku kompaniju koja nije krenula od nule sa razvijanjem korporativnog identiteta, već je to radila kroz poslovanje, prema potrebama. Sve je rađeno stihijski, kako je kome šta trebalo, o pozicijama logotipa se nije vodilo računa, ni o doslednosti korporativnim bojama i grafičkim stilovima, i tako je menadžment firme u nekom momentu shvatio da kupci ne mogu da prepoznaju po njihovom identitetu da posluju sa istom kompanijom. Dešavalo se da ih zamene sa konkurencijom, ili čak sa sasvim drugom firmom na koju su im neki njihovi promotivi materijali ličili. Iz tog razloga je bitno standardizovati jedan korporativni identitet, kako bi se obezbedila vizuelna doslednost u načinu njegove primene i vizuelna prepoznatljivost.

Sada je dovoljno da partnerima u BiH pošalju samo svoju knjigu grafičkih standarda, i da budu sigurni da će ono što će oni tamo uraditi za potrebe pokretanja lokalne promotivne kampanje sigurno da bude baš onako kako je izgledalo i promovisano u Srbiji i po čemu su za njih saznali i u komšiluku. I što je najbolje, da neće morati da o tome brinu, jer sve što je potrebno dizajneru u Sarajevu nalazi se upravo u toj knjizi.

Kroz grafičku standardizaciju, dizajner tako kreira jedno svojevrsno upustvo za korišćenje i primenu korporativnog identiteta. On time propisuje određene normative, standardizuje sve elemente, odnose, veličine, prostore i sl. To podrazumeva da firma već ima urađen korporativni identitet koji se standardizuje. Ako nema, onda je to prvi korak kojem treba pristupiti.