Tehnike štampe

Bigovanje

Evo nas u sledećoj lekciji posle male pauze. Ovde ćemo govoriti o Bigovanju kao gotovo neizbežnom detalju svakog dizajnerskog rada koji je potrebno da se savija na nekom mestu, bilo to zaštitni omot knjige, brošure, lifleta, kataloga, fascikle ili pak ambalaže proizvoda i sl

Šta je bigovanje?

Najprostijim rečima rečeno, bigovanje predstavlja proces savijanja papira na prethodno obeleženim mestima. Big predstavlja obeleženu liniju savijanja.

Zašto se biguje?

Zato što svaki papir ima svoja određena svojstva, težinu, gramaturu, sastav i sl, i otpor pri savijanju. Kao što smo to ranije pomenuli, kod pripreme površine za rad i postavljanja obreza i cajtni, važan detalj predstavlja i predvideti liniju savijanja. Ako uzmete papir i pokušate da ga savijete po jednoj osi, shvatićete da papir beži levo desno, da se ne savija ravnomerno, a da ukoliko je papir tvrđi i puca na mestu savijanja. Iz tog razloga se radi bigovanje, mašinski na ručnoj bigerici ili mašini za bigovanje, ili ručno kada to određeni specifični projekti zahtevaju. U svakom slučaju, da bi se odštampani papir savio, neophodno je da na dizajnu postoji markacija tog mesta za savijanje, a tu markaciju nazivamo liniju biga, ili liniju bigovanja.

 

Rucna masina za bigovanje

Ručna mašina za bigovanje papira

Automatizovana bigerica

Automatizovana elektronska bigerica za bigovanje većih tiraža

Kako se biguje?

Bigovanje kao što sam rekao može da bude mašinski, na posebnoj mašini – bigerici, ili se radi ručno. Neki put kada budete želeli da i sami napravite neki probni primerak svog dizajna, naći ćete se u situaciji da to treba da uradite sami. U tom slučaju je bitno pronaći neki predmet koji za to može da vam posluži kao alat za bigovanje. Mora samo da bude šiljat, ali tup pri vrhu, kako ne bi probušio papir koji se biguje. To može biti istrošena hemijska olovka, ili tup plastični nož ili sl, ili nešto što ćete već pronaći najzgodnije da vam za to posluži, ali opet dovoljno tup da ne probuši papir koji bigujete. Postavite lenjir na liniju biga koju ste markirali pre štampe u vašem dizajnu, i blago povucite dužinom lenjira alatom za bigovanje koji ste sebi obezbedili tako da ostavi žljeb na papiru, ali da ga ne probuši. Time ćete napraviti big. Zatim postavite lenjir po samoj ivici savijanja i blago savijte papir ka sebi preko lenjira. Time ste obezbedili da se vaš dizajn savija po toj liniji bez pucanja.

Primer izgleda bigovanja rucno

Primer izgleda ručnog bigovanja tupim plastičnim nožem kao alatom za bigovanje

 

Pa zar to neće štampar da shvati gde treba da biguje?

Često dizajneri ovaj detalj prenebregavaju misleći da će štampar već znati gde da savije taj njihov rad, jer toliko sve izgleda logično urađeno da je to nemoguće ne shvatiti. Naprotiv, niko se neće baviti time da tumači šta je dizajner hteo da kaže i kako je predvideo savijanje, na kom mestu, osim ako ne mora jer ste vi zaboravili to da obeležite, pod uslovom da je neko ko je pažljiv u svom poslu toliko da će vam izaći u susret oko toga.

Primer izgleda markirane linije biga

U većini slučajeva će sve što ste uradili biti bačeno i moraćete da snosite troškove svojih grešaka. Upravo da se to ne bi desilo, linija savijanja odnosno biga se OBAVEZNO obeležava u dizajnu. Načini obeležavanja su različiti. To mogu biti isprekidane vertikalne linijice u nekoj boji koja je diskretna, ali ipak vidljiva, i koje će samo blago ući u vašu radnu površinu sa gornje i donje strane ako se radi o vertikalnom bigovanju, tako da se ne naruši estetika i sam dizajn, i uvek napomenite to štamparu da ste tako obeležili liniju biga.

Primer izgleda markirane linije biga

Tako vi sa svojim dizajnom štamparu isporučujete određene vizuelne instrukcije koje je važno napomenuti i prilikom predaje vašeg dizajna štampariji.

 

Leave a Comment