Tehnike štampe

Vrste štampe

Prema načinu tehnologije vrste štampe se dele na visoku, duboku, ravnu, propusnu, nisku i digitalnu štampu.

 

Visoka štampa

Kod visoke štampe se boja direktno nanosi na podlogu za štampu, a ova dalje direktno na sam papir. Doslovce se boja nanosi na uzdignute površine (kao izrezbarene da bi vam bilo jasnije) te otuda i taj naziv visoka štampa. Ovom tehnikom su ranije štampane novine, gde se boja nanosila na poređana olovna slova, i onda preko utiskivala na papir, ali se u novije vreme sve manje koristi osim kod flekso štampe.

Vrste stampe Vrste stampe - visoka stampa

Kako kod svake visoke štampe mora da postoji uzdignuta forma na koju se nanosi boja, ovo opet ima ograničenje krupnoće rasterske tačke, te nije za neke finije gradijente i prelaze. Posebno je uočljivo kod štampe na tubama, gde se i golim okom mogu videti tačkice od ovakve štampe kod gradijenata.

Flexo stampa na tubama

 

 

Duboka štampa

Duboka štampa je tehnika kod koje se slika urezuje u udubljenja koja se štampaju. Ova površina se naziva materica ili štamparska ploča. Ti urezi se onda premazuju odnosno pune bojom, dok se sa izdignutih površina briše boja, i pod velikim pritiskom u papir utiskuje slika u negativu.

Ovo je drugačije od visoke štampe kod koje se štampaju samo izdignute površine, a između prorezi ostaju beli, odnosno niže forme se ne štampaju. To znači da se kod visoke štampe otisci ostavljaju sa izdignutih delova, a kod duboke sa ureza u samim pločama. Ovakav vid štampe ime primenu kod umetničkih grafika.

 

Ravna štampa

Ravna štampa predstavlja za razliku od visoke i duboke štampe tehniku indirektne štampe. To znači da se boja ne nanosi na površinu pa onda na papir, već prvo na gumenu površinu koja je postavljena na cilindar, pa onda sa nje na podlogu. Forme koje se štampaju i one koje se ne štampaju se nalaze u istoj ravni, gde se boja nanosi samo na određene delove površina koje se štampaju. Pun kolor se dobija mešanjem transparentnim nanosima ovih površina jednih preko drugih.

Ofset štampa je upravo jedna od najrasprostranjenijih vrsta ravne štampe. Kod ofset štampe svaki otisak bude iz jednog prolaza jedne boje, te se kroz više prolaza (4 – kod CMYK-a) dobija pun kolor.

 

Propusna štampa

Propusna štampa koristi medijum da bi propustila boju kroz njega. Najpoznatija vrsta propusne štampe je Sito štampa  koja se radi mašinski i ručno. Kod propusne štampe boja se propušta kroz svilu ili najlon. Više o samoj tehnici sito štampe ćemo ispričati u posebnoj lekciji o tome.

 

Digitalna štampa

Digitalna štampa je drugačija od svih drugih jer podrazumeva korišćenje računara koji se koristi za pripremu i slanje fajlova na laserski odnosno ink jet štampač, kod kojih neki mogu biti i velikih formata.

Fajlovi se po slanju obrađuju u samom serveru mašine koji ih obrađuje, a  naziva se RIP, te se ovaj proces naziva ripovanje. Pošto mašina izripuje fajl, ona ga procesuira u samu štampu i dalje izbacuje otisak u punom koloru. Tako se iz jednog prolaza dobija ceo otisak.

 

Xerox digitalni stampac