Politika privatnosti

Ko smo mi

SixPack dizajn studio, Hrizantema 8d, 11000 Beograd, E-mail: [email protected], telefon +381 11 412 41 51 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

SixPack dizajn studio prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
IP adresa


Svrha obrade i pravni osnov

SixPack dizajn studio koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga

SixPack dizajn studio podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka

SixPack dizajn studio ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.


Zaštita podataka


SixPack dizajn studio štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

SixPack dizajn studio čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   120 dana


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

SixPack dizajn studio ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU

SixPack dizajn studio ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije

SixPack dizajn studio ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem SixPack dizajn studio na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Hrizantema 8d, E-mail: [email protected], Telefon: +381 11 412 41 51


Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.